Posty

Co najbardziej zniechęca do budowy?

  Często są to formalności, które trzeba przeprowadzić w urzędzie. Wiele osób z tego powodu rezygnuje z inwestycji. Tymczasem sporo obiektów można zrealizować bez wizyty w urzędzie. Przykładem mogą być wiaty. To dość proste budowle, tak więc proces budowy nie jest skomplikowany, można popełnić też ograniczoną ilość błędów, tak więc nie będziemy musieli się martwić szczególnie o kwestie takiej jak na przykład zarządzanie usterkami , które jest nieodłączną częścią profesjonalnych projektów budowlanych. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie co to jest wiata. W prawie budowlanym nie znajdziemy definicji tego pojęcia. W polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych wspomniano jedynie, że za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. W orzecznictwie sądowym ukształtował się pogląd, że wiata jest budowlą nie posiadającą co najmniej jednej ściany wsparte na słupach które są podstawo

Legalna budowa bez pozwolenia

  Konieczność uzyskania pozwolenia często zniechęca nas do budowy. Tymczasem przepisy pozwalają wznosić niewielkie budynki na podstawie uproszczonej procedury zgłoszenia lub nawet bez żadnych formalności. Sprawdźmy więc jakie obiekty można budować w ten sposób i jakie warunki trzeba przy tym spełnić. Zajmiemy się obiektami surowymi mającymi cztery ściany z wyłączeniem domów jednorodzinnych, w przypadku których procedura zgłoszenia niewiele różni się od pozwolenia z uwagi na konieczność sporządzenia projektu budowlanego. Na początku należy wyjaśnić, że wbrew powszechnie panującej opinii to wcale nie brak fundamentów przesądza o tym, że budowa danego obiektu nie wymaga pozwolenia. W dodatku nie każdy obiekt wyglądający jak budynek jest budynkiem. Z formalnego punktu widzenia prawo budowlane bowiem rozróżnia kilka rodzajów obiektów a budynki są tylko jednymi z nich. Rodzaj procedury jaką trzeba zastosować zależy od tego jak przepisy klasyfikuje konkretny obiekt. Dlatego żeby sprawdzić czy

Specyfika budowy wiaty

  Omawiany przepis nie wprowadza takiego wymogu. Tego typu konstrukcje są stosunkowo łatwe do zbudowania, tak więc prawo nie jest zbytnio restrykcyjne. Są również dość trwałe, tak więc nie trzeba szczególnie przejmować się zagadnieniami takimi jak zarządzanie usterkami . Wiata nie jest budynkiem, więc w tym przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące minimalnych odległości budynków od granic działki budowlanej. Niemniej jednak pewne ograniczenia istnieją. Wiatę należy przede wszystkim usytuować w odpowiedniej odległości od drogi. Trzeba spełnić wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy o drogach publicznych. W ustawie wskazano minimalne odległości, które zależą od kategorii drogi oraz tego czy obiekt znajduje się w terenie zabudowy czy poza nim. Minimalna odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej wynosi 6 metrów powiatowej i wojewódzkiej, 8 metrów krajowej, 10 metrów ekspresowej, 20 metrów autostrad oraz 30 metrów poza terenem zabudowy. W sz

Jaka jest najlepsza lokalizacja dla wiaty na działce?

Przede wszystkim Trzeba pamiętać o tym że wody opadająca z zadaszenia nie może spływać na nieruchomość sąsiednią. Ważne też jest to aby wiaty z przeznaczeniem dla miejsc postojowych nie lokalizować w odległości mniejszej niż 7 metrów od placów zabaw i boisk dla dzieci. Budowa takich konstrukcji to proces dość szybki i zwykle mało skomplikowany, tak więc nie trzeba zbyt wielkiej ilości pracy wkładać w sam projekt budowy. Nie trzeba też przejmować się zbytnio typowymi dla budowlanki zagadnieniami takimi jak zarządzanie usterkam i . Warto wiedzieć też oczywiście wiedzieć jakie obiekty wymagają zgłoszenia. Zgodnie z prawem budowlanym zgłoszenia wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży lub przydomowych ganków i ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Jak widać w tym przypadku działka nie musi być przez

Co zrobić gdy deweloper odda nieruchomość z wadami?

  Gdy kupujemy dom lub mieszkanie musimy uważać na wiele rzeczy. Jedną z bardziej istotnych są wady nieruchomości wynikające z niewłaściwej realizacji projektu. Nikt głośno o tym nie mówi, ale występują one dość często. Duża część firm posiada nawet rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie usterkami . Deweloperzy bardzo często w umowach określają termin w jakim odpowiedzą klientowi na wskazane w trakcie odbioru mieszkania wady np. w ciągu 14 dni od odbioru końcowego. W ciągu tych dwóch tygodni muszą odnieść się do wskazanych przez klienta usterek. Termin ten wynika z ustawy. Jeśli w tym okresie deweloper nie ustosunkuje się do naszego zgłoszenia, a jesteśmy konsumentem, to w takim wypadku jest przyjęte że deweloper uznaje zgłoszone przez nas wady i zobowiązany jest do ich usunięcia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby deweloper skrócił ten okres. To nie musi być 14 dni, może to być na przykład 7. Ustawa narzuca, że ten okres 14 dni to po prostu okres maksymalny.

Specyfika rękojmi nieruchomości

  Zakup nieruchomości wiąże się z wieloma problemami formalnymi i rzeczowymi. Jakby tego było mało, to jako nabywcy musimy również uważać w czasie odbioru naszej nieruchomości na usterki i wady. Przydarzają się one na tyle często, że bardziej profesjonalni deweloperzy posiadają profesjonalne narzędzia które wspierają zarządzanie usterkami . Co mamy zrobić gdy wady danej nieruchomości są bardziej poważne? Jeżeli jesteśmy konsumentem i nabywamy nieruchomość jako konsument, to wyłączenie bądź też ograniczenie rękojmi nie będzie możliwe. Warto tutaj wyjaśnić kto jest uważany za konsumenta - konsumentem jest tylko i wyłącznie osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w ramach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością zawodową bądź gospodarczą tej osoby fizycznej. Jeśli mamy do czynienia z umową zawieraną pomiędzy dwoma przedsiębiorcami bądź też dwoma osobami fizycznymi to ograniczenie lub też wyłączenie rękojmi będzie możliwe. Z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi zw

Skuteczne zarządzanie usterkami i roszczeniami

  Czasami zdarza się, że transakcja zakupu nieruchomości obciążona jest wieloma problemami. Może zdarzyć się tak, że wykonawca naszej nieruchomości popełni szereg błędów, które mogą potem obniżyć komfort korzystania z nieruchomości. Zwykle wykonawcy posiadają wdrożone narzędzia i procesy usprawniające zarządzanie usterkami , ale nie jest tak zawsze. Zdarza się też, że wady mają tak wielkie znaczenie, że pozostaje nam tylko zerwanie umowy lub negocjowanie końcowej ceny nieruchomości. Jeśli chodzi o żądanie obniżenia ceny bądź też odstąpienia od umowy, to będzie ono niemożliwe w sytuacji, kiedy wykonawca czy sprzedawca usunie wady.  W momencie gdy ich nie będzie, to roszczenie już nie będzie możliwe do zrealizowania. Natomiast dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji kiedy mamy do czynienia z pierwszą zgłoszoną i znaną nam wadą. Jeżeli pojawią się kolejne, to będziemy uprawnieni do złożenia tych roszczeń. Jeśli chodzi o uprawnienia z rękojmi, to warto wspomnieć jeszcze o dwóch istotnyc